Сайт «БесПосредніка.ру» чим відрізняється від «Авіто»?+7 +/-
Профіль користувача Asst Запитав: Asst  (рейтинг 17289) Категорія: Фотографія і відео

Відповідей: 1

0 +/-

сайт "БесПосредніка. ру" відрізняється тим, що на ньому щоб відкрився доступ до цікавлять квартирах, а точніше номера телефонів арендадателей необхідно заплатити фіксовану суму грошей, приблизно від 70 до 150 рублів і тоді всі телефони власників стануть доступними.

Відповів на питання: Caitiff