Який корінь у словах «гладкий», «тягнути»?+5 +/-

Який корінь у слові гладкий?

Який корінь у слові тягнути?

Профіль користувача Bothwell
Запитав: Bothwell  (рейтинг 19583) Категорія: Навчання

Відповідей: 5

2 +/-
Найкраща відповідь

Не можу погодитися з відповідями попередніх відповідають. І ось чому.

прикметник гладкий, як і глибокий, широкий, високий, є дуже древнім за своїм походженням.

У складі наведених прикметників зрослися корінь і етимологічний суфікс -до (ок).

Так що корінь у прикметника гладкий -- гладк-, а не глад-.

іменник гладь утворено від прикметника гладкий урізанням виробляє основи за допомогою нульового суфікса: гладкий - гладь, а не навпаки.

Це і необхідно враховувати при розборі слова за складом.

Корінь в дієслові тягнути -- тя, який в родинному дієслові тягати має добавку г (Корінь тут тяг-)

в результаті чергування звуків нуль / г.

Відповів на питання: Juliette 
2 +/-

Прикметник Гладкий варто в чоловічому роді і має закінчення -ий: Гладкий-Гладка-Гладке. Отже основою слова буде ГЛАДК-. Щоб зрозуміти, який корінь у цього слова підберемо кілька однокореневих слів: Гладкий-Гладко-Гладить-пригладив-Прасування. Помічаємо, що коренем прикметника виявляється морфема ГЛАД- в якій йде чергування приголосних Г / Ж. Саме цей корінь ми можемо знайти в словнику Кузнєцової-Єфремової. Втім в словнику Тихонова виділяється корінь ГЛАДК-. Мені ближче перший варіант, тому що зараз вже не важливо, та й складно довести, що було раніше Гладкий або Гладь, а класичний варіант словотвору передбачає появу прикметника від іменника за допомогою суфікса.

Морфемний розбір цього слова виглядає як ГЛАД-К-ИЙ (корінь-суфікс закінчення), основа слова гладко.

Дієслово невизначеної форми Тягнути володіє закінчення -ть, тобто його основою буде ТЯНУ-. Однокореневі словами виявляються Тягнути-Натягнути-Тягач-Тяга-Витягати-Витяжка. Коренем дієслова буде морфема тя, яка може приймати вид ТЯ / тяг / тяж.

Морфемний розбір слова Тягнути виглядає так: ТЯ-НУ-ТЬ (корінь-суфікс закінчення), основа слова ТЯНУ-.

Відповів на питання: Enlock   
1 +/-

У слові гладкий корінь -глад- (однокореневі слова - гладить, гладенькі, гладжу, прасування, погладжувати і ін .; спостерігається чергування д \ ж, де ж утворилося в результаті впливу звуку * j на * d, праслов'янська період в історії російської мови) .

У слові "тягнути" корінь -тя- (однокореневі слова - тягне, потягувати, тяга; спостерігається чергування г \ нуль звуку, розвинулося в результаті спрощення груп приголосних в праславянском мовою: в словах з коренем -тяг-, коли до них додавався суфікс -ну-, утворилася група приголосних гн, незручна для вимови. В результаті перший звук втратився).

Відповів на питання: Platina  
0 +/-

Знайдемо спочатку корінь в слові "гладкий", Тобто не має в поверхні вад, д - тут невимовне гласне, підберемо соответствуещее родинне слово, де після кореня голод йде голосна буква - гладити.

Тягнути - наголос падає на другий склад. Підберемо однокореневі слова - тягне, притягне в ударній позиції Я, що й треба було довести.

Відповів на питання: Rist  
0 +/-

Гладкий-корінь " глад", закінчення "ий, суфікс "до".тянуть корінь " тя"

Відповів на питання: Vomiter