Коли алгебраїчна дріб має сенс?+4 +/-
Профіль користувача Denoon Запитав: Denoon  (рейтинг 9513) Категорія: Технології

Відповідей: 12

3 +/-
Найкраща відповідь

Алгебраїчний дріб має сенс тільки в разі нерівності свого знаменника нулю. Адже ділити на нуль, як відомо, не можна.

При необхідності визначити для дробу ті значення, коли вона сенс має, треба записати значення числового ряду за исключеним тих чисел, котори виходять при вирішенні рівняння при прирівнювання знаменника нулю.

Відповів на питання: Alianca 
+/-

Нагадаю деякі відомості, що стосуються алгебраїчних дробів, а також їх допустимих значень.

Коли алгебраїчна дріб має сенс?


Автори вірно відповіли на питання про те, що дріб має сенс тільки тоді, коли знаменник її не дорівнює нулю.

Так як мова йде про алгебраїчних дробах, можна додати: знаменник не дорівнює нулю при кожному допустимому значенні змінних.

Однаковий зміст мають типи завдань:

Коли алгебраїчна дріб має сенс?

Щоб виконати будь-яке з даних завдань, потрібно знайти безліч допустимих значень змінних, для цього виключити неприпустимі.

Ми прирівнюємо до 0 знаменник дробу (знак рівності часто перекреслюють), вирішуємо отримане рівняння (зазвичай зі знаком перекресленим рівності), коріння його виключаємо з безлічі значень змінних (перекреслені значення змінних - це і є виключені коріння з безлічі значень змінних).

Таким чином, у відповіді запишуться всі значення змінних, за винятком знайдених.

приклад:

Коли алгебраїчна дріб має сенс?

У представленій зображенні дані алгебраїчні дроби.


Якщо в знаменнику дано многочлен, який ні за яких значеннях змінних не звертається до нуль, то дріб буде мати сенс на всій числовій прямій, т. Е. На множині дійсних чисел (див. 2-й приклад на зображенні нижче), якщо в завданні додатково не вказується інше конкретне безліч значень змінних, на якому задана дріб, наприклад, раціональних чисел.

Приклад.

Коли алгебраїчна дріб має сенс?

Відповів на питання: Fluctua  
2 +/-

Одним з основних властивостей алгебраїчних дробів, знайомих ще математикам античності, є заборона поділу на 0. Коли в знаменники дробу виникає це "порожнє" число" дріб втрачає сенс. У шкільній програмі часто можна зустріти різноманітні завдання, в яких запитується коли вираз або дріб не має сенсу, при якому значенні змінної Х. При цьому знаменник дробу представлений якимсь виразом, наприклад 8х-4 або х + 5. Для знаходження відповіді таких завдань знаменник прирівнюється до нулі і вирішується як рівняння. Задовольняють цьому рівнянню значення Х роблять дріб не має сенсу. У даних прикладах дріб з будь-яким чисельником не має сенсу якщо в першому прикладі Х = 0.5, а в другому Х = -5.

Відповів на питання: Cunning  
2 +/-

Дріб має сенс за умови, що її знаменник відмінний від нуля. У шкільній математиці важливо, щоб і чисельник був строго більше мінус нескінченності і строго менше плюс нескінченності, інакше навіть при ненулевом знаменнику дріб все так же "скотиться" в нескінченність.

Відповів на питання: Petti 
1 +/-

Простіше було б відповісти на питання: коли вона не має сенсу? Тоді б ми відповіли, що тоді, коли знаменник у дробу дорівнює нулю. Адже на нуль ділити не можна, як ми пам'ятаємо ще зі школи, бо він все звертає в нуль.

На ваше ж запитання можна відповісти таким чином: коли в знаменний не нуль (будь-то позитивні числа, будь-то негативні), дріб існує і несе при цьому певний сенс.

Відповів на питання: Singling 
1 +/-

Говорячи про дробах важливо розуміти, що використовуючи знак дробу (тобто межу), ми маємо на увазі процес ділення. А так як нам всім відомо, що розподіл на нуль проводити не можна згідно правил, то можна точно сказати, що алгебраїчна дріб має сенс в тому випадку, коли значення її знаменника відмінно від нуля.

Відповів на питання: Thready  
1 +/-

Також мені здається, що алгебраїчна дріб, або написання числа у вигляді дробу, не має сенсу, якщо чисельник дорівнює знаменника. В такому випадку можна написати вираз набагато простіше. Наприклад, замість "1/1" краще написати просто "1".

Ну, а за правилами, головне щоб знизу дроби ні "0".

Відповів на питання: Tnorton 
1 +/-

Наскільки мені відомо, алгебраїчна дріб не має сенсу, коли її знаменник дорівнює нулю, оскільки на нього ділити не можна. Таким чином, у всіх інших випадках алгебраїчна дріб має сенс, і її можна сміливо використовувати для різних розрахунків.

Відповів на питання: Nijkerk   
1 +/-

На мою дріб має сенс завжди, за винятком випадку, коли в знаменнику стоїть нуль, так як ми пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна. Інша справа у вищій математиці, там і але нуль ділять, отримуючи математичні межі і т. Д.

Відповів на питання: Lucban   
1 +/-

При будь-якому значенні числа дріб має сенс, крім одного випадку, якщо тільки знаменник не дорівнює нулю, так як на нуль ділити не можна.

Дріб не має сенсу якщо знаменник дорівнює нулю.

Як то так пам'ятаю зі школи.

Відповів на питання: Lazelle   
0 +/-

Алгебраїчний дріб має сенс тільки тоді, коли її знаменник не дорівнює нулю. В іншому випадку, коли знаменник дорівнює нулю, алгебраїчна дріб не має сенсу, так як ділити на нуль не можна.

Відповів на питання: Scrotum  
0 +/-

В рамках шкільної програми, зміст має дріб з відмінним від нуля знаменником;) Ну, якщо актуально великі числа і інша екзотика не ввійшла, за ці роки, в шкільну програму.

Відповів на питання: Hillocks